Poniżej zamieszczamy pismo od LPEC w sprawie przerwy w dostawie ciepła na cele centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody.