Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada do wynajęcia powierzchnię reklamową przy ul. Wileńskiej 21 (Targowisko). Wolna powierzchnia reklamowa zaznaczona na załączonym zdjęciu kolorem żółtym. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Administracją Mienie pod nr tel. 81 528 07 26.

Oferty prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni lub przesyłać na adres e-mail:
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta.