Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada do wynajęcia powierzchnię reklamową o wymiarach 5,04 x 2,38 przy ul. Wileńskiej 21 (Targowisko), wolna od 01.02.2023 r. Wolna powierzchnia reklamowa zaznaczona na załączonym zdjęciu kolorem żółtym. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Administracją Mienie pod nr tel. 81 528 07 26.

Oferty prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni lub przesyłać na adres e-mail: ean@spoldzielnialsm.pl
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta.