Zarząd Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, iż zgodnie z wydaną przez Zarząd Uchwałą Nr 1/09/2021 z dnia 20 września 2021r. w sprawie wyboru najlepiej zarządzanego osiedla w ramach XXIII edycji konkursu: ”NAJLEPSZE OSIEDLE” w 2021 roku w zasobach Spółdzielni zostało Osiedle im. Adama Mickiewicza kierowane przez Pana Marcina Kurasia.