UZNANIE DLA OSIĄGNIĘĆ LSM

Działalność Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nie pierwszy już raz spotkała się z uznaniem w skali ogólnopolskiej. W czerwcu rozstrzygnięty został V ogólnopolski ranking, w którym nasza Spółdzielnia brała udział. Organizatorem rankingu  jest miesięcznik „Domy Spółdzielcze”. Miło nam poinformować, że po raz kolejny LSM została zwycięskim laureatem i zajęła pierwsze miejsce w kategorii – spółdzielnie największe inwestujące.
Klasyfikacja ta ukazuje nieugięte  miejsce  Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  na społeczno-gospodarczej mapie kraju i jest kolejnym dowodem, że przyjęta strategia rozwoju jest właściwie obrana i przynosi racjonalne efekty.

Nagroda  jest  wyróżnieniem i uznaniem dla osób, które rzetelną pracą i profesjonalizmem  wspartym  pomysłowością, kryją się za wynikami spółdzielni.
Docenienie naszych osiągnięć jest dla nas motywacją by nieustannie wytyczać cele, intensyfikować wysiłki i realizować zamiary.
Z wielką przyjemnością prezentujemy Państwu dyplom i statuetkę rankingu.