Ogłoszenie o przetargu na roboty drogowo – chodnikowe