Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada do wynajęcia lokal użytkowy przy ul. Z. Krasińskiego lok. nr 28 budynek IRYDION, pow. użytk. 41,40 m2, wolny od 01.02.2023 r. W celu obejrzenia lokalu i zapoznania się z jego stanem technicznym prosimy o kontakt z Administracją Mienie pod nr tel. 81 528 07 26.

Oferty zawierające informacje na temat rodzaju działalności, proponowanej stawki czynszu
za 1 m2, prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni lub przesyłać na adres e-mail: ean@spoldzielnialsm.pl
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta.