Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada do wynajęcia lokal użytkowy przy ul. Wajdeloty 4, pow. użytk. 19,50 m2, wolny od 01.11.2023 r. W celu obejrzenia lokalu i zapoznania się z jego stanem technicznym prosimy o kontakt z Administracją im. A. Mickiewicza pod nr tel. 81 743 49 14.

 

Oferty zawierające informacje na temat rodzaju działalności, proponowanej stawki czynszu
za 1 m2, prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni lub przesyłać na adres e-mail:
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta.