Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada do wynajęcia lokal użytkowy przy ul. P. Balcera 1 kl. V, pow. użytk. 9 m2 (parter, brak okien, brak wc i umywalki). W celu obejrzenia lokalu i zapoznania się z jego stanem technicznym prosimy dzwonić pod nr tel. 81 743-56-40.

Dodatkowe informacje pod nr tel. (81) 528-07-26

Oferty z proponowaną stawką czynszu za 1 m2, prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni lub przesyłać na adres e-mail: ean@spoldzielnialsm.pl
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta.

Oferty zawierające informacje na temat rodzaju działalności, proponowanej stawki czynszu
za 1 m2, prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni lub przesyłać na adres e-mail: ean@spoldzielnialsm.pl
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta.