Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada do wynajęcia lokal użytkowy przy ul. P. Tadeusza 12, pow. użytk. 38,00 m2, wolny od 01.12.2022 r. W celu obejrzenia lokalu i zapoznania się z jego stanem technicznym prosimy o kontakt z Administracją
im. A. Mickiewicza pod nr tel. 81 743-49-14. Lokal z przeznaczeniem pod biuro.

Oferty zawierające informacje na temat rodzaju działalności, proponowanej stawki czynszu
za 1 m2, prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni lub przesyłać na adres e-mail: ean@spoldzielnialsm.pl
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta.