Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada do wynajęcia lokal użytkowy przy ul. K. Wallenroda 11 pow. użytk. 23,00 m2 wolny od 01.09.2022 r.  W celu obejrzenia lokalu i zapoznania się z jego stanem technicznym prosimy o kontakt z Administracją
im. A. Mickiewicza pod nr tel. 81 743-49-14.

Oferty zawierające informacje na temat rodzaju działalności, proponowanej stawki czynszu
za 1 m2, prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni lub przesyłać na adres e-mail:
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta.