Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada do wynajęcia lokal użytkowy przy ul. Faraona 2 pow. użytk. 15,66 m2 wolny od 01.09.2022 r.  W celu obejrzenia lokalu i zapoznania się z jego stanem technicznym prosimy dzwonić pod nr tel. 81 528-07-26.

Oferty zawierające informacje na temat rodzaju działalności, proponowanej stawki czynszu
za 1 m2, prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni lub przesyłać na adres e-mail: ean@spoldzielnialsm.pl
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta.