Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada do wynajęcia lokal użytkowy przy ul. Balladyny 6 o pow. użytk. 50,00 m2, wolny od 01.08.2023 r. Lokal posiada dodatkowo 4 pomieszczenia oraz toaletę. Ogrzewany. W celu obejrzenia lokalu i zapoznania się z jego stanem technicznym prosimy o kontakt z Administracją Mienie pod nr tel. 81 528 07 26.

Oferty zawierające informacje na temat rodzaju działalności, proponowanej stawki czynszu
za 1 m2, prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni lub przesyłać na adres e-mail:
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta.