Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada do wynajęcia lokal użytkowy przy ul. B. Chrobrego 15, pow. użytk. 35,00 m2, wolny od 01.07.2024 r. Lokal jest po generalnym remoncie. W celu obejrzenia lokalu i zapoznania się z jego stanem technicznym prosimy dzwonić pod nr tel. 81 528-07-26

Oferty zawierające informacje na temat rodzaju działalności, proponowanej stawki czynszu
za 1 m2, prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni lub przesyłać na adres e-mail:
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta.