To już kolejna edycja krajowego rankingu spółdzielni mieszkaniowych organizowanego przez miesięcznik „Domy Spółdzielcze”. Spółdzielnia nasza została zakwalifikowana do finału rankingu w kategorii „duża”  spółdzielnia mieszkaniowa.

Po podsumowaniu i ocenie działalności zakwalifikowanych spółdzielni mieszkaniowych  Kapituła Rankingu w składzie: Jerzy Jankowski, Iwona Drozd – Jaśniewicz, Maciej Cesarski, Zbigniew Gotfalski, Jan Sułowski przyznała Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  I miejsce w kategorii spółdzielnie duże z przychodem inwestycji. Jest to zaszczytne wyróżnienie i uznanie dla naszej Spółdzielni. Jednocześnie potwierdza fakt, że cały czas plasujemy się w czołówce spółdzielni mieszkaniowych w Polsce. Prezentujemy dyplom i statuetkę tej nagrody. Sama statuetka jest bardzo plastyczna i wymowna, przedstawia symboliczny dom,  z którym zawsze kojarzy się nam właśnie spółdzielnia mieszkaniowa, gwarantująca bezpieczeństwo dla podstawowej jednostki jaką jest rodzina. Wręczanie nagród odbyło się w Domu Polonii w Pułtusku, miało charakter bardzo podniosły, towarzyszyły mu fanfary i oklaski zgromadzonych tam laureatów oraz prezentacja filmowa nagrodzonych spółdzielni mieszkaniowych w tym naszej, Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.