Filia nr 24 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
oraz
Administracja Osiedla im. Henryka Sienkiewicza
zaprasza do udziału w konkursie plastycznym
„Chciałbym być jak… – ulubiona postać literacka przeczytałeś – narysuj”

Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie w dwóch kategoriach dla klas I – III i IV- VII

Cele konkursu:

 • rozwijanie zainteresowań i nawyków czytelniczych uczniów
 • kształtowanie wrażliwości i wyobraźni w odbiorze dzieła literackiego
 • rozbudzanie twórczej inwencji i kreatywności uczniów

Szczegóły techniczne:

 • uczniowie wykonują jedną pracę z zastosowaniem dowolnej techniki plastycznej,
  w dowolnym formacie
 • praca powinna być wykonana samodzielnie, bez zapożyczania cudzych pomysłów

Na odwrocie pracy należy umieścić następujące dane: imię, nazwisko i klasę ucznia, imię i nazwisko nauczyciela pełniącego nadzór artystyczny, ponadto imię przedstawionej postaci oraz autora i tytuł książki, której jest bohaterem.

Kryteria oceny:

Komisja konkursowa będzie oceniała prace pod względem:

 • pomysłowości w ujęciu tematu i walorów artystycznych (z uwzględnieniem estetyki)
 • wykorzystania różnorodnych technik plastycznych.
  Postanowienia końcowe

Prace plastyczne należy oddać do 25 maja 2018 r.

Ogłoszenie wyników odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 38 w dniu 30 maja.

Komisja konkursowa wyłoni i nagrodzi trzy najlepsze prace w każdej kategorii. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie.

Złożone prace przechodzą na własność Organizatora. Będą wyeksponowane w formie wystawy pokonkursowej w siedzibie biblioteki.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków niniejszego regulaminu