Serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkańców Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej do wzięcia udziału w XXIV edycji konkursu: „Najpiękniej ukwiecony balkon”. Patronat nad konkursem sprawować będzie Rada Nadzorcza i Zarząd Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Komisja konkursowa dokona dwukrotnego przeglądu i klasyfikacji wszystkich ukwieconych balkonów w zasobach naszej Spółdzielni zwracając uwagę na różnorodność gatunków roślin, kompozycje, gamę barw, oryginalność, wrażenia estetyczne i pomysłowość. Zachęcamy wszystkich naszych Mieszkańców do ukwiecania i upiększania swoich balkonów. Ukwiecony balkon jest nie tylko osobistą radością, ale również wyrazem dbałości i estetyki swojego miejsca zamieszkania.

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa