Ponawiając zaproszenie do konkursu fotograficznego (Informatory nr 99, 100, 101) na okoliczność 60-lecia LSM, który przyjmuje nazwę „LSM, ja tu mieszkam” informujemy, że zasady uczestnictwa w tym konkursie określa:
– regulamin
– formularz zgłoszeniowy