Rada Nadzorcza Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ponownie ogłasza komunikat w sprawie konkursu na stanowisko Zastępcy Prezesa ds. Eksploatacji Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.