Komunikat Rady Nadzorczej dotyczący wyboru Zastępcy Prezesa ds. Eksploatacji Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej