Rada Nadzorcza Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lublinie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2018 r. wybrała Panią Annę Górną na stanowisko Zastępcy Prezesa ds. ekonomiczno – finansowych Głównego Księgowego Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lublinie z powierzeniem jej pełnienia tej funkcji od dnia 01 lipca 2018 r.