Komunikat Rady Nadzorczej dotyczący wyboru Prezydium Rady Nadzorczej