Rada Nadzorcza Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lublinie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 07 grudnia 2017 r. wybrała Panią Joannę Romańczuk na stanowisko Prezesa Zarządu Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lublinie z powierzeniem jej pełnienia tej funkcji od dnia 01 stycznia 2018 r.