Rada Nadzorcza Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lublinie informuje, iż w dniu 18 sierpnia 2020 r. na podstawie uchwały Nr 10 / 2020 dokonała wyboru Pana Andrzeja Mazurka na stanowisko Prezesa Zarządu Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lublinie i powierzyła mu pełnienie tej funkcji od 19 sierpnia 2020 r.