Komunikat Rady Nadzorczej dotyczący wyboru Prezesa Zarządu Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej