Komunikat Rady Nadzorczej dotyczący ponownego naboru kandydatów na stanowisko Zastępcy Prezesa ds. Eksploatacji Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej