Komunikat Rady Nadzorczej dotyczący naboru kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej