Rada Nadzorcza Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lublinie informuje, iż w dniu 06 lipca 2022 r. na podstawie uchwały Nr 25 / 2022 dokonała wyboru na stanowisko członka Zarządu Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – Zastępcę Prezesa ds. Eksploatacji LSM Pana Marcina Kurasia i powierza mu pełnienie tej funkcji od dnia 07 lipca 2022 r.