Rada Nadzorcza Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z § 46 ust.1 statutu ogłasza postepowanie kwalifikacyjne na stanowisko – Zastępcy Prezesa ds. Eksploatacji.