Rada Nadzorcza Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lublinie informuje,   iż w dniu 15 czerwca 2021 r. na podstawie uchwały Nr 25 / 2021 dokonała wyboru na stanowisko członka Zarządu Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – Zastępcy Prezesa ds. Technicznych LSM Pana Mariana Gągolę i powierzyła mu  pełnienie tej funkcji od dnia 16 czerwca 2021 r.