Rada Nadzorcza Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lublinie informuje, iż  w dniu 19 kwietnia 2021 r. na podstawie uchwały Nr 14 / 2021 dokonała wyboru na stanowisko członka Zarządu Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej-  Zastępcę Prezesa ds. Eksploatacji LSM Pana Jacka Goździka i powierzyła mu  pełnienie tej funkcji  od  dnia 20  kwietnia 2021 r.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 19 kwietnia 2021 r. Pan  Jacek Goździk złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej LSM.