Rada Nadzorcza LSM informuje, iż podjęła uchwałę w sprawie przedłużenia terminu składania ofert w konkursie na stanowisko członka Zarządu -Zastępcy Prezesa ds.  Technicznych LSM.
Oferty należy składać w godzinach pracy Spółdzielni w sekretariacie Zarządu ul. I. Rzeckiego 21 w zamkniętej kopercie z napisem „Rada Nadzorcza LSM” do dnia 14 maja 2021 r.