Komunikat Rady Nadzorczej w sprawie składu Zarządu LSM