Rada Nadzorcza Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lublinie informuje, iż z dniem 30 czerwca 2020 r. Pan Włodzimierz Gaweł czasowo oddelegowany do pełnienia funkcji Z-cy Prezesa ds. Eksploatacji Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lublinie złożył rezygnację z pełnienia tej funkcji.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 01 lipca 2020 r. Rada Nadzorcza czasowo oddelegowała członka Rady Nadzorczej Pana Janusza Grzelaka do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółdzielni – Prezesa Zarządu Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lublinie do czasu wyboru przez Radę Nadzorczą Prezesa Zarządu. Ponadto informujemy, że Rada Nadzorcza podjęła decyzję  o ogłoszeniu naboru na stanowisko: Prezesa Zarządu Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Zastępcy Prezesa ds. Eksploatacji Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z zakreśleniem terminu do składania zgłoszeń do dnia 31 lipca 2020r.