Rada Nadzorcza Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że na zamieszczone ogłoszenie dotyczące naboru kandydatów na stanowisko Zastępcy Prezesa ds. eksploatacji w zakreślonym terminie do dnia 31.03.2020 nie wpłynęło żadne zgłoszenie w tym zakresie.