Rada Nadzorcza LSM informuje, że wobec nierozstrzygnięcia dwóch naborów na stanowisko Z-cy Prezesa ds. eksploatacji LSM (pierwszy nabór – jeden kandydat nie spełniający wymogów, drugi nabór – brak ofert) w dniu 28.01.2020 roku podjęła decyzję o ogłoszeniu kolejnego naboru na w/w stanowisko.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z wymogami Statutu i wymogami Sądu Rejonowego Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rada Nadzorcza czasowo oddelegowała Pana Włodzimierza Gawła do pełnienia funkcji Z-cy Prezesa ds. eksploatacji LSM.