Rada Nadzorcza Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lublinie informuje, iż w dniu 20 kwietnia 2023 r. na podstawie uchwały Nr 5/2023 dokonała wyboru na stanowisko Członka Zarządu – Zastępcy Prezesa ds. Technicznych LSM Pana Andrzeja Kota i powierza mu pełnienie tej funkcji od dnia 21 kwietnia 2023 r.