Rada Nadzorcza Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z § 46 ust. 1 statutu ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko – Zastępcy Prezesa ds. Technicznych.