Komunikat Domu Kultury LSM dot. odwołania zajęć, spotkań i imprez