W związku z trwającą kampanią wyborczą do władz samorządowych Zarząd Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w porozumieniu z Radą Nadzorczą podjął decyzję aby nie wyrażać zgody na wywieszanie plakatów wyborczych i rozstawianie banerów na terenach LSM.
Jest to podyktowane:
– Zarząd LSM w żaden sposób nie chce wyrażać swoich sympatii i antypatii wyborczych,
– chcemy uniknąć konieczności sprzątania i usuwania śmieci, które pozostają po kampanii wyborczej.
Wieloletnie doświadczenia pokazują, że nie wszyscy kandydaci poczuwają się do sprzątania swoich materiałów propagandowych.
Jednocześnie oświadczamy, że nie ulegniemy w tym zakresie żadnym prośbom i szantażom, co już niestety miało miejsce.

 

Zarząd LSM