Rok 2013 przyniósł Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej kolejne wyróżnienia i nagrody.
Spółdzielnia nasza została laureatem IV rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych organizowanego przez miesięcznik „Domy Spółdzielcze”. W maju br. Komisja nadzorująca w składzie : przewodniczący Jerzy Jankowski i Iwona Drozd -Jaśkiewicz, Jan Sułowski, Maciej Cesarski i Zbigniew Gotfalski – członkowie, ogłosiła wyniki.  Z zadowoleniem przyjęliśmy wiadomość z którą dzielimy się z Państwem, że Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa zajęła II miejsce w Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych 2013 w Polsce w kategorii: spółdzielnie największe  z przychodem z inwestycji.

Jest to dla nas ogromna satysfakcja a zarazem duże wyzwanie by nieustannie poszukiwać nowych doskonalszych sposobów działania. Wyróżnienie to ukazuje zaszczytne miejsce Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na społeczno – gospodarczej mapie kraju.
Z przyjemnością prezentujemy Państwu dyplom i statuetkę tej nagrody.