09.10.2023 – ul. Skierki 1 od lok. 1 do lok. 117

10.10.2023 – ul. Skierki 1 od lok. 118 do lok. 257

11.10.2023 – ul. Balladyny 12 od lok. 1 do lok. 155

12.10.2023 – ul. Balladyny 12 od lok. 156 do lok. 295

Godziny przeglądów – I od godz. 9.00, II od godz. 17.00