KOMUNIKAT

W związku z przeprowadzanymi corocznymi przeglądami instalacji gazowej i przewodów kominowych Administracja Nr 4 Osiedle Piastowskie informuje, że ww. przeglądy na nasze zlecenie wykonuje firma Eko-Power sp. z o.o.
Zwracamy się z apelem do mieszkańców o zachowanie szczególnej czujności w związku z pojawianiem się nieupoważnionych firm oferujących odpłatne usługi w zakresie przeglądów instalacji gazowych i kominowych.
Jednocześnie informujemy, że terminy przeglądów przeprowadzanych przez Spółdzielnię i z jej upoważnienia, na bieżąco wywieszane są na drzwiach wejściowych do budynków.