24 października 2013 r. w Domu Kultury LSM przy ul. K. Wallenroda 4a, o godz. 17.00 odbyła się uroczysta Gala Balkonowa poświęcona podsumowaniu 15 edycji konkursów  na „Najlepiej zarządzane osiedle” i „Najpiękniej ukwiecony balkon” w LSM w 2013 r. W spotkaniu udział wzięli laureaci konkursów, członkowie Rad Osiedlowych, Rady Nadzorczej i Zarządu LSM, zaproszeni goście oraz mieszkańcy LSM. Cała sala widowiskowa Domu Kultury LSM była wypełniona po brzegi. Zgromadzonych powitał Prezes LSM, pan Jan Gąbka, a oficjalnego otwarcia Gali Balkonowej dokonała Przewodnicząca Rady Programowej LSM ds. działalności społeczno-kulturalnej LSM, pani Barbara Lichorobiec – Sokołowska. Relację z prac Komisji Konkursowej i oficjalne ogłoszenie wyników przedstawiła Przewodnicząca Komisji, pani Halina Ochalska.

I tak, za innowacyjność i kreatywność w upiększaniu i modernizacji przestrzeni osiedlowej tytuł „Najlepiej zarządzanego osiedla LSM” w 2013 r. zdobyło os. im. A. Mickiewicza otrzymując tym samym puchar prezesa. Natomiast spośród ukwieconych balkonów Komisja wybrała 100 balkonów tych najpiękniej ukwieconych. Przewodnicząca Komisji Konkursowej wyczytywała kolejno wszystkich laureatów, którym wręczane były dyplomy i nagrody książkowe. Ceremonię wręczania dyplomów i nagród uatrakcyjniła prezentacja multimedialna zdjęć nagrodzonych balkonów oraz os. Mickiewicza. Gratulacje i podziękowania laureatom konkursów złożył Przewodniczący Rady Nadzorczej LSM, pan Stefan Pedrycz zachęcając jednocześnie do kontynuowania tak pięknej tradycji ukwiecania balkonów w kolejnych latach. Następnie gospodarz Domu Kultury LSM, pan Andrzej Zdunek wraz z panią Małgorzatą Iwanicką zaprosili laureatów i pozostałych uczestników Gali Balkonowej na koncert pt. „Niezapomniane przeboje z repertuaru Anny German”, w wykonaniu Natalii Kowalenko – śpiew i Andrzeja Płonczyńskiego –  fortepian. Usłyszeliśmy między innymi takie przeboje jak: „Eurydyki tańczące”, „Człowieczy los”, czy „Być może”, które przez większość widzów zostały odebrane bardzo emocjonalnie. Piosenki przeplatane były wspomnieniami pana Andrzeja Płonczyńskiego o Annie German, której był akompaniatorem podczas koncertów. Po koncercie, Prezes LSM, pan Jan Gąbka zaprosił na skromny poczęstunek do galerii oraz do obejrzenia okolicznościowych wystaw: malarskiej pani, Zofii Podniesińskiej, „Kwiaty z ogródka Zosi”, mieszkanki os. im. A. Mickiewicza, wieloletniej laureatki najpiękniej ukwieconego balkonu, która swoją miłość do kwiatów przelewa na płótno oraz fotograficznej autorstwa pani Haliny Ochalskiej. Obie wystawy przygotowali pracownicy Domu Kultury, pani Kazimiera Tkaczyk i pan Marek Dybek.
Po koncercie jeszcze przez czas niemały, w kuluarach Domu Kultury było gwarno, a to z powodu podziwiania ukwieconych balkonów utrwalonych na kolorowych fotografiach, a to z powodu wrażeń po koncercie, czy zachwycania się kwiatami z ogródka Zosi.
Ta Gala Balkonowa na długo pozostanie w pamięci jej uczestników i laureatów.