26 czerwca 2013 r. pod auspicjami Krajowej Rady Spółdzielczej, w Galerii Porczyńskich w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie spółdzielców z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości.  Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, Alferd Domagalski zwracając się do zebranych przypomniał, że Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości jest okazją do braterskiej solidarności 8 milionowej rzeszy polskich spółdzielców. Wspomniał, że 24 czerwca br. ponad tysiąc spółdzielców dało temu przykład biorąc udział w dyskusji nad projektami ustaw dotyczących spółdzielczości przed sejmową Komisją Nadzwyczajną podczas publicznego wysłuchania.

Podczas uroczystości zasłużonym spółdzielcom i spółdzielniom tradycyjnie wręczono wyróżnienia. Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa ma już w swoim dorobku tytuł „Menedżer Spółdzielca 2010” i  „Samorządowiec – Spółdzielca 2011”, przyznane przez Krajową Radę Spółdzielczą za wybitne osiągnięcia dla prezesa Jana Gąbki.
W tym roku Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa została wyróżniona za działalność społeczno-kulturalną otrzymując ”Złoty Laur Spółdzielczości”. O bogatej i wszechstronnej działalności Domu Kultury LSM opowiedział jego dyrektor Andrzej Zdunek w artykule „Czterdziestolatek z Lublina” zamieszczonym w magazynie Krajowej Rady Spółdzielczej, „Tęcza Polska”  Nr 7/2013.

02