Komunikat Rady Nadzorczej dotyczący wyboru Zastępcy Prezesa ds. ekonomiczno-finansowych Głównego Księgowego Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

  Rada Nadzorcza Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lublinie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2018 r. wybrała Panią Annę Górną na stanowisko Zastępcy Prezesa …