Komunikat Rady Nadzorczej dotyczący naboru kandydatów na stanowisko Z-cy Prezesa ds Eksploatacji Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Rada Nadzorcza Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że na zamieszczone ogłoszenie dotyczące naboru kandydatów na stanowisko Zastępcy Prezesa ds. eksploatacji w zakreślonym terminie do dnia 31.03.2020 nie wpłynęło …