Komunikat Rady Nadzorczej dotyczący wyboru Zastępcy Prezesa ds. Eksploatacji Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Rada Nadzorcza Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lublinie informuje,  iż w dniu 23 września 2020 r. na posiedzeniu, podjęła uchwałę Nr 14/2020 w sprawie delegowania członka Rady Nadzorczej …