Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych przy dębie niepodległości  „JÓZEF” z uczniami Szkoły Podstawowej nr 57 w Lublinie, Radnymi Dzielnicy i Radą Osiedla.